Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

trener personalny

Jesteś na: Strona główna / Szkolenia fitness / trener personalny
PROGRAM SZKOLENIA „TRENER PERSONALNY”

Szkolenie przeznaczone jest głownie dla osób posiadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością FITNESS ĆWICZENIA SIŁOWE, FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI, instruktora sportu w dyscyplinie KULTURYSTYKA lub dyplom magistra wf. Pozostałe osoby mogą przystąpić do kursu, ale należy pamiętać, iż tytuł Trenera Personalnego bez posiadanej legitymacji instruktorskiej nie daje uprawnień instruktorsko-trenerskich!!!!
Absolwenci otrzymują Dyplom Trenera Personalnego oraz zaświadczenie na druku MEN.
Całkowity koszt kursu wynosi 1500 zł – możliwość opłaty w dwóch ratach: I-sza rata najpóźniej na 7dni przed rozpoczęciem I-szej sesji, druga rata płatna na miejscu na II-giej sesji szkoleniowej.

UWAGA!!!
Istnieje możliwość udziału w wybranych, pojedynczych blokach – absolwent otrzymuje certyfikat uczestnictwa w danym module oraz materiały dydaktyczne dotyczące wybranego modułu.
Koszt pojedynczego bloku wynosi 450 zł – osoby przystępujące do wybranego szkolenia blokowego wnoszą pełną opłatę na konto organizatora (nie ma możliwości opłaty w ratach ani zaliczkowania) najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danej sesji.

KADRA DYDAKTYCZNA:
Kurs prowadzą:
1/ mgr Agnieszka Czołak - instruktor fitness i kulturystyki
2/ mgr Marta Radomska avocadowellnessclub.pl/trener-personalny/PROGRAM OBEJMUJE CZTERY ZJAZDY WEEKENDOWE, PRACĘ SAMOKSZTAŁCENIOWĄ, PRAKTYKI (122 godz.):

I SESJA – PODSTAWY KULTURYSTYKI i PRACA Z KLIENTEM
I dzień – anatomia, fizjologia wysiłku
Podstawowe wiadomości o grupach mięśniowych, budowa mięśni, siła mięśniowa, fizjologia wysiłku, definicje i terminologia anatomiczna, ruchy w stawach, układy organizmu.
II dzień - psychologia pracy z klientem
wywiad wstępny z klientem - badania lekarskie, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania niektórych ćwiczeń, testy sprawności fizycznej, oczekiwania klienta, podstawowe zasady współpracy trenera z klientem, motywowanie, pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach i kontuzjach charakterystycznych dla treningu siłowego.

II SESJA – RODZAJE TRENINGÓW W ZALEŻNOŚCI OD ZAKŁADANYCH CELÓW, TRENING KOBIET I SENIORÓW, TRENINGI W PLENERZE
I dzień - Dobór odpowiedniego rodzaju treningu i przykładowe programy treningowe z wykorzystaniem maszyn i wolnych ciężarów, standardowe wyposażenie siłowni:
- przyrost masy,
- przyrost siły,
- redukcja tkanki tłuszczowej,
- omówienie podstawowych maszyn będących na wyposażeniu siłowni,
- przykładowe programy treningowe, omówienie metodyki i techniki wykonywania ćwiczeń.
II dzień - Trening aerobowy, Trening kobiet i osób starszych, Trening w plenerze. Przykładowe programy treningowe:
Założenia, cele i podstawy fizjologiczne treningu aerobowego, trening aerobowy w warunkach standardowego wyposażenia siłowni oraz trening uzupełniający w plenerze (Nordic Walking, jogging, trening z wykorzystaniem różnych elementów pleneru – park, stadion, plac zabaw, las), specyfika treningu siłowego u kobiet (w tym również: praca na siłowni z kobietami w ciąży oraz formy treningu mającego na celu powrót do formy po porodzie), praca z osobami starszymi (podstawy kinezygerontoprofilaktyki).

III SESJA – DIETETYKA I SUPLEMENTACJA, PROFILAKTYKA NADWAGI I OTYŁOŚCI
I i II dzień

Podstawowe wiadomości o higienie żywienia, podstawowe składniki odżywcze, zapotrzebowanie na energię u osób uprawiających sport (bilans energetyczny), regulacja procesu trawienia, rola węglowodanów, tłuszczów, białek i aminokwasów w żywieniu sportowców, zasoby wodne i elektrolitowe organizmu, składniki mineralne, regulacja masy ciała, żywieniowe pomoce ergogeniczne - wspomaganie (ich przydatność i ocena z punktu widzenia legalności i bezpieczeństwa stosowania), przykładowe jadłospisy, diety redukcyjne, profilaktyka nadwagi i otyłości (definicja, etiologia i klasyfikacja otyłości, rozwój tkanki tłuszczowej w ontogenezie, czynniki wpływające na ilość tkanki tłuszczowej).

IV SESJA – Odnowa biologiczna, masaż, stretching i techniki relaksacyjne Prawne aspekty pracy Trenera Personalnego, Budowanie własnego wizerunku
I dzień - Odnowa biologiczna, masaż, stretching, techniki relaksacyjne
Odnowa biologiczna i fizykoterapia w typowych kontuzjach treningu siłowego, regeneracja powysiłkowa, celowość stretchingu w treningu siłowym, ogólne zasady wykonywania i omówienie ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe.
II dzień - Prawne aspekty pracy Trenera Personalnego, budowanie własnego wizerunku
Prawne aspekty pracy Trenera Personalnego (zasady BHP podczas zajęć, ubezpieczenie OC, działalność gospodarcza, reklama i marketing własnych usług, pozyskiwanie klientów, klienci VIP, współpraca z klubem fitness, podstawy prawne wykonywania zawodu Instruktora/Trenera Personalnego), sztuka autoprezentacji – budowanie wizerunku trenera na siłowni jako lidera grupy.
Dodatkowo:
- 20 godzin pracy samokształceniowej (np. opracowanie programów treningowych, konspektów na zadane tematu, scenariusza imprezy sportowo-rekreacyjnej, programu obozu sportowego, zawodów itp.), prace w formie pisemnej należy przekazać kierownikowi kursu przed zakończeniem szkolenia.
- 30 godzin praktyk trenerskich: hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów w dowolnie wybranym klubie, asystowanie trenerom w trakcie treningu personalnego, demonstrowanie ćwiczeń). Praktyki są obowiązkowe i wraz z egzaminem końcowym stanowią podstawę ukończenia kursu.
EGZAMIN PISEMNY - 2 godz.ZGŁOŚ SIĘZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ MIASTO, TERMINY, CENĘKALENDARZ SZKOLEŃ


Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.