Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

O nas

Jesteś na: Strona główna / O nas

CENTRUM EDUKACJI KADR KULTURY FIZYCZNEJ „ProActiv” Niepubliczna Placówka Oświatowa  jest czołowym organizatorem szkoleń kadr kultury fizycznej dla potrzeb sportu wyczynowego oraz rekreacji ruchowej, co potwierdzają coroczne statystyki prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Podstawa prawna:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa nr 9/K/05/1/ z dnia 18 kwietnia 2005 roku oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw 2006 nr 31 poz. 216) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


Absolwenci kursów na tytuł zawodowy Instruktora Sportu otrzymują dokumenty wydane przez  Niepubliczną Placówkę Oświatową CENTRUM EDUKACJI KADR KULTURY FIZYCZNEJ PROACTIV - zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz legitymację instruktorską lub dyplom trenera, menedżera sportu (sport, rekreacja ruchowa, trener personalny, menedżer sportu, szkolenia fitness) potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz są zarejestrowani w bazie danych CEKKF PROACTIV i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą pracować jako instruktorzy również w krajach UNII EUROPEJSKIEJ /Dz. U. Nr 8 z dnia 24.01.2003 r., poz. 93 oraz Dz. U. Nr 101 z dnia 20.09.2001 r. poz. 1095/.

Współpracujemy z Polskimi Związkami Sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, ośrodkami sportu i rekreacji, klubami sportowymi i fundacjami.

Posiadamy wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych prowadzonego przez Kuratorium Oświaty.

Od początku naszej działalności prowadzimy również doskonalenie zawodowe dla instruktorów fitness, kulturystyki i ćwiczeń siłowych – autorskie WARSZTATY I SZKOLENIA FITNESS, WORKSHOPY (patrz zakładka: SZKOLENIA FITNESS).

Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej "ProActiv" jako placówka kształcenia ustawicznego jest ustawowo zwolniona z podatku VAT  (nie jest płatnikiem VAT), prowadzimy jednakże pełną księgowość i za świadczone usługi wystawiamy rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami (tzw. rachunek dla podmiotów ustawowo zwolnionych z VAT, który jest dokumentem księgowym).

Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej "ProActiv" nie prowadzi kasy, wszystkie wpłaty przyjmujemy WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ  (przelew lub wpłata na rachunek bankowy).

Dane do przelewu:
Klaudia Ujazdowska
UL. oKRYTA 36A/41, 03-140 Warszawa
Bank Millennium: 65 1160 2202 0000 0000 1310 3364
TYTUŁEM: imię, nazwisko + nazwa kursu

W przypadku odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie organizatora wszystkie wpłaty zostają zwrócone wpłacającym.


Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej "ProActiv" prowadzi działalność statutową w obszarze kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu, kurs instruktora rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
 
tel. 881 331 616, pon.-sob. w godz. 10.00-19.00
 

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.