Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Jesteś na: Strona główna / KURS WYRÓWNAWCZY NA TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU
KURS WYRÓWNAWCZY NA TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU

26/01/2017

Osoby, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe i uzyskać tytuł Instruktora Sportu w posiadanej dotychczas specjalności w rekreacji ruchowej zapraszamy na kurs wyrównawczy w systemie e-learningowym.

Nabór na kursy wyrównawcze prowadzony jest w sposób ciągły poza kalendarzem szkoleń, zgłoszenie można wysłać w każdej chwili, czas trwania nauki uzależniony jest od uczestnika, nie moze trwać jednak dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania loginu i hasła. Nauka ma formę samokształcenia.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS NALEŻY:
1/ przesłać elektronicznie zgłoszenie i wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA
www.kursy-proactiv.pl/dokumenty.html na adreskursy@kursy-proactiv.pl 
2/ załączyć skan posiadanej legitymacji instruktora rekreacji ruchowej i dowód dokonania opłaty za kurs.

Kandydat zaraz po zarejestrowaniu opłaty otrzymuje login i hasło do strefy kursanta, gdzie zajdują się materiały szkoleniowe i opracowania tematów z zakresu kursu ogólnego instruktora sportu.

ZAKOŃCZENIE KURSU:
Napisanie pracy na jeden z podanych przez organizatora tematów stanowi o zaliczeniu kursu.
Treści wyrównawcze obejmują zagadnienia z zakresu teorii, metodyki i planowania treningu sportowego.
W celu ukończenia kursu wyrównawczego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dostępu do Strafy Kursanta należy przesłać pocztą tradycyjną:
- własnoręcznie napisaną pracę zaliczeniową,
- 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego 3,5x4,5 cm podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
W ciągu 2 tygodni od otrzymania dokumentów Kursant otrzymuje informację o zaliczeniu pracy pisemnej, w przypadku oceny negatywnej przysługuje kolejne 30 dni na ponowne napisanie pracy.

Abslowent otrzymuje legitymację instruktora sportu w dyscyplinie tożsamej ze specjalnością, jaką dotychczas posiadał w rekreacji ruchowej, zgodną ze wzorem dokumentów wydawanych przez CEKKF ProActiv - książeczka w czerwonej, sztywnej okładce oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN.

Koszt kursu wyrównawczego wynosi 200 zł, do szkolenia mozna przystąpić bez względu na miejsce ukończenia kursu instruktora rekreacji ruchowej i organizatora, który wydał uprawnienia. Warunkem jest posiadanie legitymacji instruktorskiej, w przypadku osób, które otrzymały inny dokument końcowy prosimy o przesłanie skanu zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN w celu weryfikacji uprawnień.

Opłaty należy wnosić:
CEKKF ProActiv
ul. Broniewskiego 13a/53
01-780 Warszawa
Bank Millennium
16 1160 2202 0000 0000 4199 7733
TYTUŁEM: KURS WYRÓWNAWCZY, IMIĘ I NAZWISKO


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH !!! :)
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.