Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - STRZELECTWO SPORTOWE
instruktor sportu - STRZELECTWO SPORTOWE
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie STRZELECTWO SPORTOWE organizowany jest trybem weekendowym (8 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Strzelectwa Sportowego - www.pzss.org.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

RAMOWY PROGRAM:

1. Historia strzelectwa
2. Budowa i wyposażenie strzelnic
3. Przygotowanie sprawnościowe
4. Przygotowanie techniczne
5. Dobór i selekcja kandydatów do sportu strzeleckiego
6. Przygotowanie taktyczne
7. Przygotowanie psychiczne
8. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego
9. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć
10. Nauka o broni i amunicji
11. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich
12. Planowanie szkolenia sportowego
13. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
14. Przepisy i regulaminy
15. Prowadzenie zajęć
16. Kontrola procesu szkolenia
17. Organizacja zawodów strzeleckich
18. Organizacja zgrupowań sportowych
19. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach
20. Strzelanie kontrolne konkurencji
21. Zajęcia indywidualne

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJE


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.