Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - PŁYWANIE
instruktor sportu - PŁYWANIE
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie PŁYWANIE organizowany jest trybem weekendowym (8 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (2 X 7 dni lub 14 dni).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.


ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Pływacki - www.polswim.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

RAMOWY PROGRAM:
1. Sprawdzian wstępny umiejętności pływackiej
2. Wiedza i umiejętności pedagogiczno-specjalistyczne instruktora pływania
3. Charakterystyka etapu uczenia się i nauczania pływania
4. Ćwiczenia oswajające z wodą
5. Szybkość uczenia się pływania, jako przejaw specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu
6. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci
7. Ewolucja metod nauczania pływania
8. Przepisy FINA, LEN i PZP
9. Metody obserwacji i kryteria skuteczności oceny sportowej techniki pływania
8. Sportowa technika pływania
9. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania kraulem
10. Analiza biomechaniczna sportowej techniki pływania kraulem na piersiach
11. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania na grzbiecie
12. Analiza biomechaniczna sportowej techniki pływania na grzbiecie
13. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania żabką
14. Analiza biomechaniczna sportowej techniki pływania żabką
15. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania delfinem
16. Analiza biomechaniczna sportowej techniki pływania delfinem
17. Pomoce dydaktyczne i przyrządy stosowane w nauczaniu i treningu pływackim
18. Praca nad doskonaleniem techniki pływania z kamerą video (w oparciu o rejestracje przebiegu ruchów pływackich u uczestników kursu)
19. Technika skoku startowego i startu do pływania na grzbiecie
20. Nietypowe ćwiczenia treningowe stosowane w nauczaniu i treningu pływackim
21. Technika wykonywania nawrotów stosowanych w pływaniu sportowym
22. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu skoku startowego i startu do pływania na grzbiecie oraz nawrotów stosowanych w czterech stylach pływackich
23. Trening pływacki
24. Czynniki determinujące motoryczność człowieka w środowisku wodnym
25. Formy i środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim
26. Struktura i treść treningu pływackiego
27. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci
28. Struktura wyścigu pływackiego
29. Aqua aerobic, pływanie synchroniczne, skoki do wody
30. Planowanie pracy organizacyjno-szkoleniowej w pływaniu, dokumentacja instruktora i trenera pływania, dzienniczek młodego pływaka

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub przez Rektora Wyższej Szkoły Trenerów Sportu (w zależności od podmiotu zlecającego kurs).

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00


Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.