Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - PIŁKA WODNA
instruktor sportu - PIŁKA WODNA
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie PIŁKA WODNA organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (10 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Pływacki - www.polswim.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

RAMOWY PROGRAM:
1. Rys historyczny piłki wodnej
2. Struktura organizacyjna i infrastruktura techniczna piłki wodnej
3. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie przygotowania wytrzymałościowego, sprawności ogólnej i specjalnej piłkarza wodnego
4. Pojęcie, systematyka i metodyka nauczania techniki
5. Pojęcie, systematyka i metodyka nauczania taktyki
6. Podstawy prowadzenia zespołu piłki wodnej
7. Praktycznej wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu sportowym
8. Przepisy gry, rola i zadania sędziów sportowych
9. Prowadzenie zajęć przez kursantów
10. Kontrola zajęć treningowych i analiza postępu szkolonych zawodników
11. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacje i analiza wyników

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:

- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub przez Rektora Wyższej Szkoły Trenerów Sportu (w zależności od podmiotu zlecającego kurs).

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.