Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
instruktor sportu - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (10 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego - www.pzls.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

RAMOWY PROGRAM:
1. Historia i rozwój łyżwiarstwa szybkiego w Polsce i na świecie
2. Organizacja łyżwiarstwa szybkiego w Polce
3. Kształtowanie cech sprawności fizycznej łyżwiarzy
4. Technika łyżwiarstwa szybkiego – pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń stosowanych w nauczaniu techniki
5. Taktyka rozgrywania biegów w łyżwiarstwie szybkim – pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie szkolenia taktyki łyżwiarstwa szybkiego,
6. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego
7. Przepisy Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego /I.S.U./, rola i zadania sędziów łyżwiarstwa szybkiego
8. Przeprowadzenie treningów przez kursantów na zadany temat
9. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników
10. Zawody w łyżwiarstwie szybkim, sędziowanie, obserwacja, analiza wyników
11. Indywidualne podwyższanie własnej sprawności przez kursantów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE -
PROMOCJE


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.