Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - LEKKOATLETYKA
instruktor sportu - LEKKOATLETYKA
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie LEKKA TLETYKA organizowany jest trybem weekendowym (8 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Lekkiej Atletyki - www.pzla.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

RAMOWY PROGRAM:
1. Rys historyczny lekkiej atletyki, miejsce i zadania la. we współczesnym systemie kształcenia.
2. Rozwój infrastruktury la
3. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej la (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja, gibkość, skoczność) – rzuty, biegi, skoki
4. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej la – rzuty, biegi, skoki
5. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego
6. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych
7. Prowadzenie treningów przez kursantów na zadane tematy
8. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników
9. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników
10. Indywidualne podwyższanie własnej sprawności przez kursantów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU


2. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS
- ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJE

kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.