Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - KARATE TRADYCYJNE
instruktor sportu - KARATE TRADYCYJNE
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie KARATE TRADYCYJNE organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (10 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Wyższa Szkoła Trenerów Sportu - www.wststorwar.pl
2/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
3/ Fundacja na rzecz Kształcenia i Dokształcania Trenerów Polskich Związków Sportowych www.fkdt.pl
4/ Polski Związek Karate Tradycyjnego - www.karate.pl
5/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

DODATKOWE KRYTERIA NABORU:
1. stopień minimum 1 DAN
2. ukończony 21 rok życia

RAMOWY PROGRAM:
1. Rys historyczny karate tradycyjnego
2. Struktura i zadania PZKT
3. Specyfika naboru i selekcji w karate
4. Technika i taktyka walki w karate-do
5. Planowanie pracy organizacyjno-szkoleniowej
6. Problemy nauczania i treningu
7. Metodyka zajęć i zakres ćwiczeń w zakresie cech prawności fizycznej
8. Organizacja i sędziowanie zawodów
9. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
10. Wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego
11. Zasady nauczania techniki karate
12. Prowadzenie treningu przez uczestników kursu na zadane tematy
13. Zasady nadawania stopni szkoleniowych – wymagania egzaminacyjne na stopnie

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJE
kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.