Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - KARATE SHOTOKAN
instruktor sportu - KARATE SHOTOKAN
Kurs instruktora sportu w dyscyplinie KARATE SHOTOKAN organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (10 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
1/ Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ Polski Związek Karate- www.karate.pl
3/ Ministerstwo Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl

DODATKOWE KRYTERIA NABORU:
1. stopień minimum 3 KYU
2. ukończony 18 rok życia

PROGRAM:
1. Rys historyczny karate
2. Infrastruktura, przepisy prawne dotyczące uprawiania sportów walki
3. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej z uwzględnieniem treningu dzieci i młodzieży
4. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie techniki karate, technika a wiek ćwiczącego
5. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie taktyki
6. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu sportowym, medycyna w sporcie, badania, urazy
7. Praktyczna kontrola treningów, postępów ćwiczących, obciążenia, analiza wyników, testy.
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych, zawody sportowe, sędziowanie, ocena wyników, obserwacja
9. Prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy ze szczególnym akcentem na pracę z dziećmi i młodzieżą.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY UCZESTNIKOM NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik dotyczący dyscypliny)
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJE


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00


Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.