Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor sportu - CZĘŚĆ OGÓLNA
instruktor sportu - CZĘŚĆ OGÓLNA
Kurs Instruktora Sportu CZĘŚĆ OGÓLNA organizowany jest systemem e-learningowym z częstotliwością co tydzień - rozpoczęcie i zakończenie przewaznie w niedzielę z wyjątkiem świąt (patrz: KALENDARZ SZKOLEŃ).
W systemie e-learningowym obowiązuje na zakończenie szkolenia egzamin pisemny z przedmiotu TEORIA SPORTU polegający na samodzielnym opracowaniu odpowiedzi na podane 30 pytań oraz napisaniu pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów i przesłanie ich pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóżniej do 7 dni po terminie zakończenia kursu (pytania oraz tematy prac podane są w zakładce STREFA KURSANTA na stronie głównej organizatora www.kursy-proactiv.pl, do której dostęp posiadają wyłącznie osoby zapisane na kurs, które opłaciły pełną kwotę za szkolenie e-learningowe).
 
Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych (75 zegarowych) w formie samokształcenia, egzamin pisemny z przedmiptu:
- TEORIA SPORTU

CENA i OPŁATA ZA KURS:
300 zł - przelew na konto najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia:
CEKKF PROACTIV
Bank Millennium 16 1160 2202 0000 0000 4199 7733
TYTUŁEM: imię, nazwisko, nazwa i data rozpoczęcia kursu


Po zaksięgowaniu wpłaty w wys. 300 tytułem uczestnictwa w kursie, Kursant otrzymuje login i haslo do STREFY KURSANTA i materiałów szkoleniowych.

UWAGA:
ukończenie wyłacznie części ogólnej nie daje prawa do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego instruktora jest ukończenie również części specjalistycznej w jednej z wybranych specjalności rekreacji ruchowej.

Otrzymane zaświadczenie o ukończeniu częsci ogólnej umożliwia przystąpienie do wybranej specjalności instruktora rekreacji ruchowej w CEKKF ProActiv. Możliwe jest również ukończenie części ogólnej w systemie e-learningowym w trakcie trwania specjalizacji.

Osoby, które uczestniczą jednocześnie w części ogólnej i specjalistycznej kursu instruktorskiego zamiast zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej otrzymują po zdaniu obu egzaminów legitymację instruktora oraz zaświadczenie wg wzoru MEN.

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line (www.kursy-proactiv.pl/zgloszenia-on-line.html) oraz
- dokonanie pełnej opłaty za kurs.


Osoby przystępujące do kursu w trybie e-learningowym otrzymują dostęp do strefy kursanta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty 300 zł, nawet jeśli nastąpiło to z wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia kursu /jest więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu/.


ORGANIZATORZY I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.plPROGRAM:

1. Społeczno-historyczne aspekty rozwoju sportu
2. Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców
3. Instruktor sportu - jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych
4. Wychowanie do sportu i przez sport
5. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie - profilaktyka
6. Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna
7. Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości
8. Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców
9. Dobór i selekcja w sporcie
10. Współzależność między treningiem, walką sportową i procesem odnowy organizmów sportowców
11. Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu
12. Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa sportowego
13. Metody, formy i środki szkolenia sportowego
14. Struktura organizacyjna poskiego sportu i danej dyscypliny. Prawo sportowe.
15. Zasady organizacji grupy /sekcji/ sportowej
EGZAMIN PISEMNY :
Teoria Sportu (tematy: 9-15)
kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 881 331 607 pon-sob. 10.00-19.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.