Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - WSPINACZKA SKAŁKOWA
instruktor rekreacji - WSPINACZKA SKAŁKOWA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością WSPINACZKA SKAŁKOWA  organizowany jest systemem stacjonarnym - 2 sesje weekendowe sztuczna ścianka oraz 1 sesja wyjazdowa 6 dni w skałach lub intensywnym (10 dni).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl
2/ PATRONAT (wystawca legitymacji i dyplomów) - Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawiei - www.wststorwar.pl
3/ PATRONAT - Fundacja Kształcenia i Dokształcania Trenerów Polskich Związków Sportowych - www.fkdt.edu.pl


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Wspinaczka skałkowa i jej miejsce w kulturze fizycznej
b. Historia i rozwój wspinaczki skałkowej na świecie i w Polsce
c. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych
d. Kształtowanie sprawności ruchowej
e. Przepisy prawne
f. Nauczanie specyficznych elementów technik wspinaczkowych
g. Urazy i kontuzje wspinaczkowe, pierwsza pomoc
h. Rola instruktora wspinaczki skałkowej
i. Unifikacja metod asekuracji
j. Podstawy diety oraz właściwego odżywiania


2. Zajęcia praktyczne:
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
b. Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników szkolenia
c. Unifikacja wiadomości z zakresu podstawowego sprzętu alpinistycznego
d. Podstawowe techniki wspinaczki skałkowej i metodyka ich nauczania
e. Podstawowe metody i techniki asekuracji
f. Nauka asekuracji prowadzącego
g. Nauka prawidłowego prowadzenia liny
h. Nauka prawidłowego zakładania punktów asekuracyjnych
i. Nauka odpadnięć od ściany oraz przyjmowania prawidłowej postawy w czasie lotu
j. Taktyka prawidłowego poruszania się po drogach
k. Organizacja rekreacyjnych zajęć wspinaczkowych
l. Zajęcia w terenie – wspinaczka skałkowa
m. Gry i zabawy rekreacyjno-wspinaczkowe dla dzieci
n. Orientacja w terenie


3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


4. Dodatkowe kryteria kwalifikacji:

- Przejście drogi wspinaczkowej o skali trudności „6” wg Skali Kurtyki, udokumentowana wykazem przejść z ostatnich 3 lat,
- Bardzo dobra znajomość topografii Tatr Polskich
- Umiejętność poruszania się i dobra orientacja w terenie bez wyznaczonych szlaków,
- Znajomość technik linowych i asekuracyjnych,
- Dobra kondycja, zaliczenie testu wytrzymałości ogólnej określonego przez organizatora kursu.

 
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lub Rektora Wyższej Szkoły Trenerów Sportu (w zależności od podmiotu zlecającego).

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
- ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia (kursy wyjazdowe: wspinaczka, narciarstwo, snowboard, kajakarstwo, żeglarstwo, survival).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

DODATKOWE WYMAGANIA:
Wymagania w zakresie warunków uczestnictwa w kursie: - dokonania sportowe w postaci: prowadzenia w stylu OS nie mniej niż 7 dróg skalnych w skali co najmniej VI - UIAA, i w stylu RP nie mniej niż 10 dróg skalnych w skali co najmniej VII- UIAA (w miarę możliwości wskazane udokumentowane wykazem przejść), - znajomość co najmniej dwóch regionów skalnych udokumentowana wykazem przejść Wymagania w zakresie indywidualnego sprzętowego wyposażenia uczestników kursu, każdy uczestnik winien posiadać: - odpowiedni ubiór i obuwie - linę asekuracyjną dynamiczną pojedynczą o długość min. 40 m - uprząż wspinaczkową - kask alpinistyczny - dwa karabinki osobiste z blokowanymi zamkami, w tym co najmniej jeden typu HMS - trzy ekspresy - przyrząd asekuracyjny (zaleca się płytkę Stichta, kubek, reverso etc. - nie zaleca się ósemki).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA, CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, pon. - pt. w godz. 11.00-19.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.