Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - TENIS
instruktor rekreacji - TENIS
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością TENIS organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (6 zjazdów) lub intensywnym (2 tygodnie).

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Rekreacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości wynikające z uprawiania tenisa
b. Rozwój i organizacja tenisa na świecie i w Polsce
c. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w tenisie
d. Technika gry i biomechanika uderzeń
e. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
f. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
g. Prawa i obowiązki instruktora tenisa
h. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w tenisie
i. Organizacja zawodów

2. Zajęcia praktyczne:
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
b. Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych z uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników, ich wieku oraz możliwości lokalowych lub terenowych.
c. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
d. Nauczanie podstaw techniczno-taktycznych gry
e. Doskonalenie techniczno-taktyczne w tenisie
f. Samodzielne prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik Biblioteki Trenera),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakłądce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.