Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - TENIS STOŁOWY
instruktor rekreacji - TENIS STOŁOWY
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością TENIS STOŁOWY organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym (2 tygodnie II-ga połowa sierpnia).

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl

PROGRAM KURSU:
1. Wykłady:
a. Rys historyczny tenisa stołowego
b. Rekreacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości wynikające z uprawiania tenisa stołowego
c. Rozwój infrastruktury tenisa stołowego
d. Metodyka zajęć i kształtowanie cech sprawności fizycznej
e. Metody nauczania ruchu i metody treningu w tenisie stołowym
f. Rozgrzewka ogólna w tenisie stołowym
g. Pojęcie, metodyka zajęć w zakresie techniki
h. Rotacja piłki w tenisie stołowym
i. Metodyka nauczania uderzeń ofensywnych na różnych poziomach szkolenia sportowego
j. Metodyka nauczania uderzeń defensywnych na różnych poziomach szkolenia sportowego
k. Metodyka nauczania podań i ich odbioru na różnych poziomach szkolenia sportowego
l. Pojęcie, metodyka zajęć w zakresie taktyki
m. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
n. Prawa i obowiązki instruktora rekreacji ruchowej
o. Planowanie i organizacja szkolenia
p. Organizacja zawodów
q. Przepisy gry, sędziowanie, organizacja współzawodnictwa

2. Ćwiczenia:
a. Sprawdzian umiejętności praktycznych
b. Rozgrzewka w tenisie stołowym
c. Ćwiczenia w zakresie kształtowania cech sprawności motorycznej
d. Praktyczne nauczanie podstaw techniki gry
e. Ćwiczenia wariantów techniczno-taktycznych
f. Samodzielne prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik Bibliotek Trenera),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakłądce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJE

kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.