Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - SURVIVAL (surwiwal)
instruktor rekreacji - SURVIVAL (surwiwal)
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością SURVIVAL (SURWIWAL) organizowany jest systemem stacjonarnym wyjazdowym (8 dni)

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Rekreacja a surwiwal
b. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o trening surwiwalowy
c. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
d. Prawo a surwiwal
e. Postępowanie w sytuacjach katastrof
f. Podstawowe wiadomości o sposobach przetrwania
g. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej
h. Film szkoleniowy /kurs surwiwal w terenie/

2. Zajęcia praktyczne:
a. Rozgrzewka i jej charakter w zależności od tematyki zajęć
b. Zasady główne – ćwiczenia praktyczne w terenie
c. Poruszanie się w trudnym terenie – ćwiczenia terenowe
d. Terenoznawstwo
e. Sposoby pozyskiwania pożywienia
f. Prowizoryczna broń, narzędzia i odzież
g. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
h. Zasady tworzenia programu tygodniowego obozu szkoleniowego


3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik AWF),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
- ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia (kursy wyjazdowe: survival, narciarstwo, snowboard, płetwonurkowanie, kajakarstwo, żeglarstwo, wspinaczka).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładne: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.