Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - SNOWBOARD
instruktor rekreacji - SNOWBOARD
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością SNOWBOARD organizowany jest systemem weekendowym (2 zjazdy) oraz stacjonarnym wyjazdowym
(6 dni).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie wpłaty I raty /350 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA:
Stopień MISTRZOWSKI:
skręty cięte (cięty WN, cięty kompensacyjny)
śmig cięty
podskoki, skoki, półobroty i obroty jazdy
jazda slalomem


PROGRAM:

1. Wykłady
a. Historia snowboardu na świecie i w Polsce
b. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie snowboardu
c. Technika i metodyka nauczania snowboardu /specyfika nauczania dzieci/
d. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania snowboardu
e. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o snowboard
f. Sprzęt snowboardowi – dobór i konserwacja
g. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w snowboardzie, niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.
h. Typowe urazy i pierwsza pomoc
i. Kodeks snowboardowi
j. Zagrożenia lawinowe, rodzaje lawin

2. Zajęcia praktyczne:
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
b. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
c. Ćwiczenia specjalistyczne w snowboardzie
d. Technika i metodyka elementów wstępnych /A/
e. Technika i metodyka elementów stopnia średniego /B/
f. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego /C/

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik AWF),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
- ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia (kursy wyjazdowe: survival, narciarstwo, snowboard, płetwonurkowanie, kajakarstwo, żeglarstwo, wspinaczka).
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakłądce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.