Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - SAMOOBRONA (sztuki walki)
instruktor rekreacji - SAMOOBRONA (sztuki walki)
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością SAMOOBRONA (sztuki walki)  organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (6 zjazdów) lub intensywnym (2 tygodnie).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie wpłaty I raty /350 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.plPROGRAM:
1. Wykłady:
a. Samoobrona a rekreacja
b. Historia i rozwój sztuki walki na świecie i w Polsce
c. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w samoobronie
d. Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie
e. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
f. Nabór i selekcji kandydatów do sekcji samoobrony, cele zajęć rekreacyjnych opartych o samoobronę
g. Nauczanie specyficznych elementów technik obronnych
h. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
i. Rola instruktora samoobrony
j. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
k. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

2. Zajęcia praktyczne:
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
b. Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych
c. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
d. Ćwiczenia oddechowe
e. Podstawowe techniki walki wręcz
f. Ćwiczenia specjalistyczne w zajęciach samoobrony
g. Ćwiczenia z bronią
h. Doskonalenie techniczno-taktyczne


3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - 
w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik instruktora samoobrony - wydawnictwo MSiT),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.
WPŁATA TYTUŁEM: SAM/miesiąc/rok + imię i nazwisko

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00

 
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.