Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - PROFILAKTYKA W BÓLACH KRĘGOSŁUPA
instruktor rekreacji - PROFILAKTYKA W BÓLACH KRĘGOSŁUPA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością PROFILAKTYKA W BÓLACH KRĘGOSŁUPA (ZDROWY KRĘGOSŁUP) organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (5-6 zjazdów) lub intensywnym (10 dni).

UWAGA!!!!
WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:

- przesłanie zgłoszenia on-line (ważność zgłoszenia wygasa na 30 dni przed rozpoczęciem kursu) oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóżniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
WPŁATA TYTUŁEM: KRĘGOSŁUP + imię i nazwisko
KOSZT SPECJALIZACJI: 1450zł + 100 zł opłata egzaminacyjna


ORGANIZATORZY I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR -Placówka Kształcenia Ustawicznego - Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl


ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 150 godzin dydaktycznych (112,5 godzin zegarowych) obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty – 72 godziny dydaktyczne (54 godziny zegarowe) - kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych) - polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 30 godzin dydaktycznych (22,5 godzin zegarowych) odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.

PROGRAM (zabrania się kopiowania we fragmentach lub w całości):

1. Biomedyczne podstawy zajęć profilaktyczno-usprawniających
a. Anatomia czynnościowa kręgosłupa
b. Wybrane sposoby badania dla potrzeb rehabilitacji oraz prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-usprawniających w różnych schorzeniach kręgosłupa
c. Przyczyny objawów bólowych i ubytków neurologicznych spowodowanych róznymi schorzeniami i chorobami kręgosłupa
d. Bóle krzyża jako schorzenie społeczne
e. Leczniczy charakter odpowiednio dobranych form ruchowych w zespołach bólowych kręgosłupa
f. Specyfika prowadzenia zjęć profilaktyczno-usprawniających w różnych grupach wiekowych
g. Zasady leczenie kompleksowego w róznych schorzenia kręgosłupa
h. Rózne formy technik relaksacyjnych
i. Patomechanika kręgosłupa
2. Metodyka ćwiczeń profilaktyczno-usprawniających w różnych schorzeniach kręgosłupa
a. Przeciwwskazania do prowadzenia zajęć profilaktyczno-usprawniających w zespołach bólowych kręgosłupa
b. Zasady stosowania róznych pozycji wyjściowych w zalezności od rodzaju schorzenia i choroby kręgosłupa
c. Zasady usprawniania leczniczego
d. Formy i metody prowadzenia zajęć w zalezności od wieku i wydolności ćwiczących
3. Zalecane formy rekreacji stosowanej w profilaktyce schorzeń kręgosłupa
a. Zasady zdrowego spedzania czasu wolnego
b. Gry i zabawy rekreacyjne dopuszczalne w profilaktycze bólów kręgosłupa

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU:

- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego,

Absolwent otrzymuje zaświadczenie wg wzoru MEN, legitymację instruktorską, dyplom w języku polskim i angielskim.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY - składane w dniu rozpoczęcia zajęć:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu lub dokument uprawniający do zwolnienia z uczestnictwa w tej części szkolenia,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm
5/ wypełnione podanie o przyjęcie na kurs

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJE
kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel.502 43 00 33 pon.-pt. w godz. 11.00-19.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.