Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - PIŁKA SIATKOWA
instruktor rekreacji - PIŁKA SIATKOWA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością  PIŁKA SIATKOWA organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (7 zjazdów) lub instensywnym (2 tygodnie).

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl

PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Historyczne uwarunkowania rozwoju piłki siatkowej na świecie i w Polsce
b. Charakterystyka gry w piłkę siatkową, znaczenie piłki siatkowej w programie rekreacji ruchowej..
c. Przepisy gry oraz ich interpretacja, zmiany w przepisach gry na przestrzeni ostatnich 20-30 lat.
d. Piłka siatkowa plażowa.
e. Technika gry, analiza poszczególnych elementów, racjonalne formy techniczne.
f. Współzależność techniki gry i taktyki indywidualnej.
g. Taktyka zespołowa , racjonalne zasady techniki zespołowej.
h. Rozegranie ataku systemem par prostym i rozwiniętym.
i. Inne systemy rozegrania ataku.
j. Aktywna obrona.
k. Planowanie pracy szkoleniowej, wieloletnie i roczne cykle szkolenia.
l. Odnowa biologiczna, żywienie.
m. Metody, formy, zasady i środki prowadzenia zajęć.
n. Rola i zadania instruktora piłki siatkowej.
o. Organizacja zawodów, konstruowanie regulaminu zawodów.
p. Systemy rozgrywek.
q. Zasady sędziowania zawodów.

2. Zajęcia praktyczne:
a. Sprawdzian umiejętności praktycznych
b. Metodyka i systematyka ćwiczeń w nauczaniu postawy siatkarskiej wysokiej i sposobów poruszania się po boisku.
c. Charakterystyka i systematyka ćwiczeń w nauczaniu odbicia piłki
d. Nauczanie wystawienia piłki
e. Nauczanie zagrywki
f. Nauczanie zbicia piłki
g. Nauczanie techniki zastawiania
h. Ćwiczenia w doskonaleniu form technik odbicia piłki, małe gry.
i. Ćwiczenia doskonalące odbicie, zagrywkę, zbicie i zastawianie w grach małych.
j. Nauczanie podstawowych ustawień na boisku przy zagrywce własnej i przeciwnika.
k. Nauczanie rozegrania ataku systemem par.
l. Pokaz innych form rozegrania ataku.
m. Nauczanie podstawowych form obrony przez zastawianie i głębi pola
n. Wybrane zagadnienia praktyczne w treningu cech motorycznych
o. Praktyczna znajomość sędziowania w piłce siatkowej
p. Protokołowanie zawodów w siatkówce halowej oraz w piłce siatkowej plażowej.
q. Gra właściwa jako realizacja praktyczna nabytych umiejętności wraz z protokołowaniem
r. Sprawdzian

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik instruktora jazdy konnej - wydawnictwo MSiT),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY -KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.