Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - PIŁKA NOŻNA
instruktor rekreacji - PIŁKA NOŻNA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością PIŁKA NOŻNA organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym
(2 tygodnie).

ORGANIZACJA I PATRONAT:
11/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Charakterystyka gry w piłkę nożną
b. Piłka nożna – bawi, uczy, wychowuje – zastosowanie w programach TKKF
c. Początki i rozwój gry w piłkę nożną na świecie i w Polsce. Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie – udział Polaków
d. Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów, gier rekreacyjnych w piłce nożnej.
e. Technika, podział, elementy.
f. Technika, podziały, elementy, szkoły, style, programy.
g. Znaczenie metodyki i systematyki w nauczaniu gry w piłkę nożną
h. Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.
i. Przepisy gry, interpretacja.
j. Metody, zasady, formy i środki prowadzenia zajęć.
k. Planowanie pracy szkoleniowej.
l. Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i żywienia.
m. Organizacja rozgrywek, programy, regulaminy.
n. Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie organizacji rozgrywek piłkarskich.
o. Rola i zadania instruktora.

2. Ćwiczenia:
a. Sprawdzian umiejętności praktycznych,
b. Ćwiczenia oswajające z piłką
c. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry
d. Technika, nauczanie: uderzenia piłki, przyjęcia piłki, prowadzenia piłki, zwodu, dryblingu, gry ciałem, techniki gry bramkarza, wrzutu piłki z linii bocznej.
e. Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną.
f. Gry i zabawy w nauczaniu taktyki gry
g. Taktyka atakowania
h. Taktyka bronienia
i. Systemy gry
j. Stałe fragmenty gry
k. Ćwiczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry
l. Wybrane zabawy i gry w kształtowaniu zdolności motorycznych
m. Prowadzenie zajęć według przygotowanego konspektu
n. Sędziowanie, protokołowanie rozrywek w piłce nożnej halowej
o. Różne formy gier dla osób niepełnosprawnych
p. Sprawdzenie umiejętności praktycznych

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA i CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.