Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - NORDIC WALKING
instruktor rekreacji - NORDIC WALKING
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością NORDIC WALKING organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (5 zjazdów) lub intensywnym (10 dni).
Możliwość zakupienia kijów do Nordic Walking w promocyjnej cenie!!!


UWAGA!!!!
WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
- przesłanie zgłoszenia on-line (ważność wygasa na 30 dni przed rozpoczęciem kursu) oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przy zapisie przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
WPŁATA TYTUŁEM: NORDIC + imię i nazwisko
CAŁKOWITY KOSZT KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 950 zł + 100 zł opłata egzaminacyjna.

ORGANIZACJA I PATRONAT:

1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 150 godzin dydaktycznych (112,5 godzin zegarowych) obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty – 72 godziny dydaktyczne (54 godziny zegarowe) - kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych) - polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 30 godzin dydaktycznych (22,5 godzin zegarowych) odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.

PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Geneza joggingu i nordic walking na świecie oraz w Polsce
b. Znaczenie joggingu i nordic walking w rekreacji ruchowej i treningu zdrowotnym ludzi w różnym wieku
c. Teoretyczne podstawy treningu /sprawność, wydolność, wytrzymałość/
d. Struktura treningu sportowego
e. Cele i metody treningu ogólnorozwojowego
f. Metody i zasady nauczania, środki i formy treningu wytrzymałościowego z uwzględnieniem wieku, płci i poziomu rozwoju sprawności fizycznej
g. Metody planowania i kontroli treningu biegowego

h. Uzupełniające formy aktywności ruchowej joggerów (rolki, łyżwiarstwo, narty biegowe, kolarstwo, pływanie)
i. Żywienia i dieta w biegach
j. Zasady profilaktyki i autoterapii przeciążeń narządów ruchu wynikających z uprawiania joggingu (przeciwwskazania, zagrożenia, profilaktyka)
k. Odnowa biologiczna
l. Dobór ubioru, obuwia do biegania w zależności od pory roku i terenu
m. Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie PZLA odnośnie biegów ulicznych i przełajowych
n. Nordic Walking jako nowa forma treningu wytrzymałościowego
o. Organizacja zajęć Nordic Walking

2. Zajęcia praktyczne:
a. Zadania i cele joggingu i Nordic Walking w rekreacji ruchowej
b. Planowanie pracy organizacyjnej i szkoleniowej w klubach i ogniskach TKKF
c. Atletyka terenowa
d. Formy organizacyjne zajęć ogólnorozwojowych
e. Metodyka ćwiczeń biegowych dla osób początkujących (marsze, marszobiegi, truchty, wycieczki, gry i zabawy wytrzymałościowe)
f. Metodyka nauczania techniki chodu Nordic Walking (ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające, technika chodu, obciążenia treningowe, kształtowanie wytrzymałości)
g. Ogólna wytrzymałość biegowa
h. Bieg zmienny
i. Siła biegowa (skipy i podbiegi pod górkę, marsz siłowy)
j. Duża zabawa biegowa
k. Wytrzymałość tempowa (interwał ekstensywny, interwał intensywny)
l. Kształtowanie szybkości względnej i rytmu biegowego
m. Gry i zabawy w biegach wytrzymałościowych i Nordic Walking
n. Opracowanie konspektu lekcji treningowej i przeprowadzenie zajęć przez uczestników kursu z ich omówieniem
o. Przeprowadzenie testów wytrzymałościowych (test Conconiego, test Harwardzki, test Coopera, próby wytrzymałościowe z testu Eurofit, Eurofit for Adults)
p. Udział w organizacji i przeprowadzeniu biegowej imprezy sportowo-rekreacyjnej (programowanie, planowanie, marketing, organizacja)
q. Organizowanie imprez rekreacyjnych w Nordic Walking (programowanie, planowanie, marketing, organizacja)

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CEKKF PROACTIV oraz certyfikat instruktora Nordic Walking.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Cena kursu, miasta, terminy, zgłoszenie  - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (dziennik treningowy biegacza, podręcznik Nordic Walking),
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY składane w dniu rozpoczęcia kursu:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm
5/ podanie o przyjęcie na kurs

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 507 088 577, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.