Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - NARCIARSTWO ZJAZDOWE
instruktor rekreacji - NARCIARSTWO ZJAZDOWE
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością NARCIARSTWO ZJAZDOWE organizowany jest systemem stacjonarnym: teoria - 2 weekendy, praktyka wyjazd  - 8 dni.

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie  pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.ORGANIZACJA  I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


DODATKOWE KRYTERIA NABORU:
Stopień MISTRZOWSKI
- skręt kompensacyjny
- skręt ze ślizgiem dłonią, przedramieniem
- skręt cztery łapki
- body carving
- jazda po muldach
- jazda slalomem


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Historia, organizacja i infrastruktura narciarstwa na świecie i w Polsce.
b. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego.
c. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
d. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego; sucha zaprawa między sezonami.
e. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe
f. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja; smary i zasady ich stosowania.
g. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym; niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu, typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc, kodeks narciarski.
h. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
i. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
j. Charakterystyka konkurencji narciarskich; organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych.
k. Organizacja wycieczek i rajdów.

2. Zajęcia praktyczne
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych
b. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
c. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym
d. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego
e. Technika i metodyka elementów stopnia średniego
f. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego
g. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu

3. Warunki ukończenia kursu:
- Zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych
- Wynik uzyskany w slalomie gigancie rozegranym w czasie szkolenia
- Zaliczenie egzaminu
- Pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej
- Pozytywna ocena praktycznej demonstracji elementów technik jazdy i jazdy w terenie.


CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik AWF),
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENĘ - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.