Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - KOSZYKÓWKA
instruktor rekreacji - KOSZYKÓWKA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością KOSZYKÓWKA organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym (2 tygodnie).

ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl, www.cekkf.edu.pl


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Historia koszykówki
b. Technika ataku
c. Obrona indywidualna
d. Taktyka ataku
e. Obrona zespołowa
f. Nauczanie koszykówki
g. Przepisy gry i sędziowanie
h. Planowanie pracy treningowej
i. Kontrola pracy
j. Organizacja rozgrywek
k. Mini- koszykówka
l. Koszykówka uliczna
m. Zasady adaptacji koszykówki dla osób niepełnosprawnych

2. Zajęcia praktyczne:

a. Ćwiczenia oswajające z piłkami (żonglerka)
b. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu rzutów do kosza
c. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu chwytów i podań piłki
d. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu kozłowania
e. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu poruszania po boisku bez piłki w ataku
f. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu pivotów oraz zwodów piłką
g. Walka na tablicy w ataku
h. Nauczanie obrony indywidualnej – systematyka ćwiczeń
i. Nauczanie taktyki atakowania
j. Nauczanie taktyki obrony
k. Gra 5x5, praktyczne sędziowanie i protokołowanie spotkań
l. Prowadzenie zajęć z koszykówki na podstawie opracowanych osnów
m. Praktyczne prowadzenie sprawdzianu umiejętności technicznych
n. Przeprowadzenie błyskawicznego turnieju koszykówki ulicznej

3. Warunki ukończenia kursu:

- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego (prowadzenie i prezentacja przygotowanej lekcji fitness nowoczesne formy gimnastyki).

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW PZU-SPORT (10.000 tys. zł)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA i CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJE


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 0 502 43 00 33, codziennie w godz. 09.00-20.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.