Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - GRY REKREACYJNE
instruktor rekreacji - GRY REKREACYJNE
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością GRY REKREACYJNE organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (5 zjazdów) lub intensywnym (10 dni).

PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zl przy zapisie przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
CAŁKOWITY KOSZT KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 950 zł + 100 zł opłata egzaminacyjna.
WPŁATA TYTUŁEM: GRY REKR. + imię i nazwiskoORGANIZATOR:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.p


PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Walory zabawowe i zdrowotne gier rekreacyjnych
b. Funkcja zabawy w rozwoju ontogenetycznym – geneza gier rekreacyjnych
c. Gry regionalne, narodowe, historia gier rekreacyjnych, różnorodny charakter gier rekreacyjnych
d. Wykorzystanie gier rekreacyjnych w różnych formach sportu dla wszystkich
e. Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć
f. Znaczenie metodyki i systematyki w nauczaniu gier rekreacyjnych
g. Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów w grach rekreacyjnych
h. Miejsce gier rekreacyjnych w rekreacji rodzinnej, plenerowej oraz turystyce
i. Organizacja rozgrywek w grach rekreacyjnych w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy, ośrodku wczasowym
j. Funkcja gier rekreacyjnych i ich dobór dla różnych grup wiekowych
k. Zasady bezpieczeństwa i higieny w zajęciach i imprezach w grach rekreacyjnych
l. Rola i zadania instruktora gier rekreacyjnych

2. Zajęcia praktyczne:

a. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gier
b. Ćwiczenia doskonalące technikę gry
c. Prowadzenie zajęć według przygotowanego konspektu w wybranej grze
d. Sędziowanie, protokołowanie rozgrywek w grach rekreacyjnych
e. Organizacja zajęć gier rekreacyjnych na hali
f. Organizacja zajęć według przygotowanego konspektu dla osób niepełnosprawnych
g. Opracowanie programu imprezy rodzinnej z wykorzystaniem gier rekreacyjnych
h. Opracowanie konspektu zajęć i przeprowadzenie zajęć z uwzględnieniem różnorodnego charakteru gier rekreacyjnych
i. Organizacja zajęć samousprawniających z wykorzystaniem innych gier

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, legitymację instruktorską wydaną przez Placówke Kształcenia Ustawicznego CEKKF PROACTIV

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (wydawnictwa MSiT)
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA i CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 507 088 577, codziennie w godz. 09.00-20.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.