Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - FITNESS ĆWICZENIA PSYCHOFIZYCZNE - JOGA
instruktor rekreacji - FITNESS ĆWICZENIA PSYCHOFIZYCZNE - JOGA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością FITNESS ĆWICZENIA PSYCHOFIZYCZNE - JOGA organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (6 zjazdów) lub intensywnym (10 dni).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przy zapisie przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
WPŁATA TYTUŁEM: JOGA + imię i nazwisko
CAŁKOWITY KOSZT KURSU: 1450 zł + 100 zł opłata egzaminacyjna


ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 150 godzin dydaktycznych (112,5 godzin zegarowych) obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty – 72 godziny dydaktyczne (54 godziny zegarowe) - kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych) - polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 30 godzin dydaktycznych (22,5 godzin zegarowych) odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.

PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Charakterystyka dalekowschodnich form aktywności ruchowej
b. Ogólne zasady prowadzenia zajęć (rozciągających zgodnie z wymogami systemu hatha yogi, sekwencje ruchowe Tai Chi, sekwencje ruchowe Chi Kung, praktyka Zen)
c. Zdrowotne aspekty starożytnych technik orientalnych z uwzględnieniem szczególnego wpływu na układ ruchowy, krążenia, oddechowy i nerwowy)
d. Kontynuowanie ćwiczeń w szczególnych okresach fizjologicznych (napięcie około miesiączkowe, ćwiczenia w trakcie miesiączki, w okresie ciąży, w okresach wzmożonych dolegliwości kręgosłupa i stawów, rozpoczynanie zajęć z osobami w wieku dojrzałym, osobami otyłymi, w okresie rekonwalescencji)
e. Ćwiczenia oddechowe (Pramayama – oddychanie kontrolowane)
f. Relaks – istota, sens, potrzeba relaksu, aspekt fizjologiczny i psychiczny
g. Ajurweda – holistyczne spojrzenie na człowieka
h. Organizacja zajęć (odżywianie, ruch, osiąganie harmonii na poziomie fizycznym i psychicznym)
i. Zasady adaptacji zajęć dla osób niepełnosprawnych

2. Zajęcia praktyczne:
a. Ćwiczenia rozciągające wzorowane na systemie hatha jogi
b. Ćwiczenia poprawiające funkcje kręgosłupa w pozycji stojącej we wszystkich płaszczyznach (Asany stojące, Asany w klęku i siadzie, Asany w leżeniu przodem i tyłem)
c. Ćwiczenia poprawiające obszerność ruchu w stawach barkowych i biodrowych w pozycjach stojących i siedzących (Asany zwiększające ruchomość w stawach barkowych w staniu, Asany zwiększające ruchomość w stawach biodrowych w staniu i siadzie)
d. Ćwiczenia w pozycjach odwróconych (Asany odwrócone)
e. Ćwiczenia wyciszające
f. Ćwiczenia i pozycje relaksacyjne w okresie ciąży
g. Ćwiczenia w okresie miesiączkowych dolegliwości kręgosłupa
h. Ćwiczenia dla osób rozpoczynających aktywność ruchową w wieku dojrzałym, dotychczas nieaktywnych
i. Ćwiczenia dla osób otyłych
j. Relaks – Savasana
k. Ćwiczenia oddechowe
l. Ćwiczenia wzorowane na systemie Tai Chi
m. Ćwiczenia wzorowane na systemie Qigong
n. Praktyka Zen

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

- Zaliczenie praktyk instruktorskich

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CEKKF PROACTIV

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena i zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (skrypty autorskie C.E.K.K.F ProActiv),
- ewentualne koszty zakwaterowania i wyżywienia (kursy wyjazdowe: narciarstwo, snowboard, wspinaczka, kajakarstwo. żeglarstwo).


WYMAGANE DOKUMENTY składane w dniu rozpoczęcia kursu:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu lub dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z tej części kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm


ZGŁOŚ SIĘ NA KURS -ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel.502 43 00 33 pon.-pt. w godz. 11.00-19.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.