Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - CZĘŚĆ OGÓLNA
instruktor rekreacji - CZĘŚĆ OGÓLNA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej CZĘŚĆ OGÓLNA organizowany jest systemem e-learningowym z częstotliwością co tydzień - rozpoczęcie i zakończenie przewaznie w niedzielę z wyjątkiem świąt (patrz: KALENDARZ SZKOLEŃ). W systemie e-learningowym obowiązuje egzamin pisemny na zakończenie szkolenia polegający na samodzielnym opracowaniu odpowiedzi na podane 25 pytań oraz napisaniu pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów i przesłanie ich pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóżniej do 7 dni po terminie zakończenia kursu (pytania oraz tematy prac podane są w zakładce STREFA KURSANTA, do której dostęp posiadają wyłącznie osoby zapisane na kurs, które opłaciły pełną kwotę za szkolenie e-learningowe).

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych (75 zegarowych) w formie samokształcenia, egzamin pisemny z trzech przedmiotów:
- TEORIA I METODYKA REKREACJI
- BIOLOGICZNE PODSTAWY REKREACJI
- HUMANISTYCZNE PODSTAWY REKREACJI

CENA i OPŁATA ZA KURS:
300 zł - przelew na konto najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia:
CEKKF PROACTIV
Bank Millennium 16 1160 2202 0000 0000 4199 7733
TYTUŁEM: imię, nazwisko, nazwa i data rozpoczęcia kursu

Po zaksięgowaniu wpłaty w wys. 300 tytułem uczestnictwa w kursie, Kursant otrzymuje login i haslo do STREFY KURSANTA i materiałów szkoleniowych. 

UWAGA:
ukończenie wyłacznie części ogólnej nie daje prawa  do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych! Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego instruktora jest ukończenie również części specjalistycznej w jednej z wybranych specjalności rekreacji ruchowej.

Otrzymane zaświadczenie o ukończeniu częsci ogólnej umożliwia przystąpienie do wybranej specjalności instruktora rekreacji ruchowej w CEKKF ProActiv. Możliwe jest również ukończenie części ogólnej w systemie e-learningowym w trakcie trwania specjalizacji.

Osoby, które uczestniczą jednocześnie w części ogólnej i specjalistycznej kursu instruktorskiego zamiast zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej otrzymują po zdaniu obu egzaminów legitymację instruktora  oraz zaświadczenie wg wzoru MEN.

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
- przesłanie zgłoszenia on-line (www.kursy-proactiv.pl/zgloszenia-on-line.html) oraz
- dokonanie pełnej opłaty za kurs.

Osoby przystępujące do kursu w trybie e-learningowym otrzymują dostęp do strefy kursanta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty 300 zł, nawet jeśli nastąpiło to z wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia kursu /jest więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu/.
 

ORGANIZATORZY I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl


PROGRAM KURSU

1. Przedmioty:
a. Teoria i metodyka rekreacji
b. Biologiczne podstawy rekreacji
c. Humanistyczne podstawy rekreacji
d. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
e. Turystyka
f. Gimnastyka
g. Gry rekreacyjne
h. Pierwsza pomoc przedmedyczna
i. Marketing w działalności instruktora rekreacji

2. Cele nauczania:
Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia różnorodnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej oraz przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych poprzez:
- opanowanie podstawowych zasad metodycznych niezbędnych do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć,
- zapoznanie z budową i funkcjonowaniem organizmu ludzkiego,
- wprowadzenie w problematykę humanistycznych podstaw rekreacji z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki,
- zapoznanie z podstawowymi założeniami programowania marketingu, planowania i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
- poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem płci, wieku i sprawności,
- poznanie zespołowych gier sportowych i gier rekreacyjnych, przepisów oraz umiejętności ich interpretacji z zastosowaniem w sporcie dla wszystkich,
- zapoznanie z metodyką programowania i organizacji wycieczek,
- zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami treningu zdrowotnego w rekreacji ruchowej,
- przekazanie wiadomości z zakresu poradnictwa w sporcie dla wszystkich (diagnoza osobnicza i społeczna).

3. Warunki ukończenia kursu:
- napisanie pracy pismenej na jeden z podanych przez organizatora tematów,
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
pośwaidczona przez kursanta kserokopia:
1/ świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu  uczelni wyższej
2/ dowodu osobistego.

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJE

kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 881 331 607 pon.-pt. w godz. 10.00-19.00
Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.