Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Dofinansowania

Jesteś na: Strona główna / Dofinansowania
OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO BEZROBOTNE W URZĘDZIE PRACY mogą ubiegać się o bezpłatne uczestnictwo w dowolnym kursie. Nasza placówka jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00325/2005. Osoba zainteresowana ukończeniem kursu powinna przedstawić naszą oferte szkolejniową w urzędzie pracy właściwym dla jej miejsca zamieszkania; urząd podpisuje umowę z osobą bezrobotną i wręcza jej skierowanie na szkolenie, podpisuje również z naszą placówką umowę na przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej. Płatnikiem jest urząd pracy, który rozlicza się z nami po wykonaniu usługi, osoba skierowana nie ponosi żadnych kosztów za uczestnictwo w kursie i otrzymanie uprawnień.

OSOBY PRACUJĄCE mogą ubiegać się o dofinansowanie z zakładu pracy. Dotyczy to szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, ratowników wodnych, instruktorów pracujących w klubach sportowych, prywatnych klubach fitness, zawodników (kurs instruktora sportu, trenera, szkolenia fitness)", kadry kierowniczej ośrodków sportu i rekreacji oraz pracowników samorządowych (kurs menedżera sportu).

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ - realizujemy szkolenia w wielu województwach w ramach projektów unijnych, są one całkowicie bezpłatne lub zakładają udział własny Beneficjenta w kwocie nie większej niz 20% ceny kursu; informacja o planowanych kursach i rekrutacji znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie głównej.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO W KURSIE oferujemy osobie, która zbierze na swoim terenie co najmniej 15-osobową grupę kandydatów na szkolenie, którzy dokonają opłaty za kurs w ustalonej kwocie - szczegóły w zakładce WSPÓŁPRACA.


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu, kurs instruktora rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel.  881 331 616

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.