Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Akty prawne

Jesteś na: Strona główna / Akty prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 27 KWIETNIA 2010r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r.zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 93)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1888)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r.w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1095)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r.w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 98, poz. 896)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r.w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu, kurs instruktora rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel 881 331 616, pon.-sob. w godz. 11.00-19.00

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.